Manchester hotel & apartment Đà Nẵng
Đã bán

Manchester Hotel & Apartment Đà Nẵng

Phòng ngủ 17 phòng ngủ
Phòng tắm phòng tắm
Diện tích 90 m2
24 tỷ
Tổng quan về Pochinki Hotel & Apartment Đà Nẵng
Đang bán

Pochinki hotel & Apartment đà nẵng

Phòng ngủ 14 phòng ngủ
Phòng tắm phòng tắm
Diện tích 90 m2
21 tỷ
Gold Summer 2 hotel
Đang bán

Gold Summer 2 Hotel Đà Nẵng

Phòng ngủ 11 phòng ngủ
Phòng tắm phòng tắm
Diện tích 765,6 m2
15 Tỷ