Lip Lip Villa
On sale

Lip Lip Villa Hoi An

Phòng ngủ 15 bedroom
Phòng tắm bathroom
Diện tích 357.8 m2
48 billion
Prince Hotel Hội An
On sale

Prince Hotel Hoi An

Phòng ngủ 20 bedroom
Phòng tắm bathroom
Diện tích 280 m2
36 billion
Orin Hotel - Trần Bạch Đằng
Sold

Orin Hotel – Tran Bach Dang

Phòng ngủ 19 bedroom
Phòng tắm bathroom
Diện tích 90 m2
25 billion