Staff

Staff

HUMAN RESOURCES RICHTA HOUSE

At HEPRO, we always work with the utmost effort and responsibility.

With dedication and professionalism, HI-END PROPERTY (HEPRO) team always strives to bring customers the highest satisfaction.

We are Richta House

HEAVY TEAM

cnk

Nguyen thi bich lien

Administrative Executive

(+84) 902 983 418
www.hienpdproperty.com

Manager

Nguyen thi bich lien

(+84) 902 983 418
Over 10 years of experience in the Sales position at Danang resort projects, Ms. Ha My has worked with many large investors in Vietnam and has an outstanding sales record in her long career. in the luxury real estate segment. With a reputable network of partners, the deep trust of many loyal customers, plus long-term experience and going through many cycles of prosperity as well as recession of the Real Estate market.

Giám đốc

La bao Tram

(+84) 902 983 418

Hơn 10 năm kinh nghiệm dày dạn trong vị trí Bán Hàng tại các dự án nghỉ dưỡng Đà Nẵng, chị Hà My đã làm việc với nhiều Chủ đầu tư lớn tại Việt Nam và có thành tích bán hàng nổi bật trong chặng đường dài làm việc ở phân khúc bất động sản cao cấp. Với mạng lưới uy tín từ các đối tác, sự tin tưởng sâu sắc của rất nhiều khách hàng thân thiết, cộng với kinh nghiệm lâu năm và đi qua nhiều chu kỳ thịnh vượng cũng như suy thoái của thị trường Bất Động Sản.

La bao Tram

Sales Consultan

(+84) 902 983 418
www.hienpdproperty.com
cnk
cnk

Le thi my hanh

HR & Accountant Leader

(+84) 902 983 418
www.hienpdproperty.com

Giám đốc

Le thi my hanh

(+84) 902 983 418

Hơn 10 năm kinh nghiệm dày dạn trong vị trí Bán Hàng tại các dự án nghỉ dưỡng Đà Nẵng, chị Hà My đã làm việc với nhiều Chủ đầu tư lớn tại Việt Nam và có thành tích bán hàng nổi bật trong chặng đường dài làm việc ở phân khúc bất động sản cao cấp. Với mạng lưới uy tín từ các đối tác, sự tin tưởng sâu sắc của rất nhiều khách hàng thân thiết, cộng với kinh nghiệm lâu năm và đi qua nhiều chu kỳ thịnh vượng cũng như suy thoái của thị trường Bất Động Sản.

Giám đốc

Tran thi tuong vy

(+84) 902 983 418

Hơn 10 năm kinh nghiệm dày dạn trong vị trí Bán Hàng tại các dự án nghỉ dưỡng Đà Nẵng, chị Hà My đã làm việc với nhiều Chủ đầu tư lớn tại Việt Nam và có thành tích bán hàng nổi bật trong chặng đường dài làm việc ở phân khúc bất động sản cao cấp. Với mạng lưới uy tín từ các đối tác, sự tin tưởng sâu sắc của rất nhiều khách hàng thân thiết, cộng với kinh nghiệm lâu năm và đi qua nhiều chu kỳ thịnh vượng cũng như suy thoái của thị trường Bất Động Sản.

Tran thi tuong vy

Seo Manager

(+84) 902 983 418
www.hienpdproperty.com
cnk
cnk

Nguyen Nam Phong

Seo & Maketing

(+84) 902 983 418
www.hienpdproperty.com

Giám đốc

Nguyen Nam Phong

(+84) 902 983 418

Hơn 10 năm kinh nghiệm dày dạn trong vị trí Bán Hàng tại các dự án nghỉ dưỡng Đà Nẵng, chị Hà My đã làm việc với nhiều Chủ đầu tư lớn tại Việt Nam và có thành tích bán hàng nổi bật trong chặng đường dài làm việc ở phân khúc bất động sản cao cấp. Với mạng lưới uy tín từ các đối tác, sự tin tưởng sâu sắc của rất nhiều khách hàng thân thiết, cộng với kinh nghiệm lâu năm và đi qua nhiều chu kỳ thịnh vượng cũng như suy thoái của thị trường Bất Động Sản.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ