Gold Summer 2 hotel
Đang bán

Gold Summer 2 Hotel Đà Nẵng

Phòng ngủ 11 phòng ngủ
Phòng tắm phòng tắm
Diện tích 765,6 m2
15 Tỷ