Merrily Hotel
Đang bán

Hoi An Merrily Hotel

Phòng ngủ 16 phòng ngủ
Phòng tắm phòng tắm
Diện tích 200m m2
28 tỷ
Daisy AnBang Villa
Đang bán

Daisy AnBang Villa Hội An

Phòng ngủ 12 phòng ngủ
Phòng tắm phòng tắm
Diện tích 579 m2
40 tỷ
Lip Lip Villa
Đang bán

Lip Lip Villa Hội An

Phòng ngủ 15 phòng ngủ
Phòng tắm phòng tắm
Diện tích 357.8 m2
48 tỷ
Prince Hotel Hội An
Đang bán

Prince Hotel Hội An

Phòng ngủ 20 phòng ngủ
Phòng tắm phòng tắm
Diện tích 280 m2
36 tỷ
Orin Hotel - Trần Bạch Đằng
Đã bán

Orin Hotel – Trần Bạch Đằng

Phòng ngủ 19 phòng ngủ
Phòng tắm phòng tắm
Diện tích 90 m2
25 tỷ
khu đô thị sinh thái Hòa Xuân
Đang bán

Dự án Khu đô thị sinh thái Hoà Xuân

Phòng ngủ phòng ngủ
Phòng tắm phòng tắm
Diện tích 222.557 m2
35 triệu/m2
Manchester hotel & apartment Đà Nẵng
Đã bán

Manchester Hotel & Apartment Đà Nẵng

Phòng ngủ 17 phòng ngủ
Phòng tắm phòng tắm
Diện tích 90 m2
24 tỷ
Tổng quan về Pochinki Hotel & Apartment Đà Nẵng
Đang bán

Pochinki hotel & Apartment đà nẵng

Phòng ngủ 14 phòng ngủ
Phòng tắm phòng tắm
Diện tích 90 m2
21 tỷ